Home

Welkom op de de gezamenlijke website van de diverse omroepen in Noordoostpolder en op Urk.

Deze website wil een nauwe samenwerking tussen de omroepen bevorderen; dit alles in het belang van de luisteraar. Achterliggende gedachte van schaalvergroting is dat het verzorgingsgebied van een streekomroep beter aansluit bij de leefomgeving van luisteraars. Bovendien kan er zo meer geld worden vrijgemaakt voor het maken van lokale content en kunnen de samenwerkende omroepen makkelijker voldoen aan het zogeheten LTMA, het Lokaal Toereikend Media Aanbod. Daarbij gaat het niet alleen om lokale programma’s die zeven dagen in de week het hele etmaal rond via radio en tv worden uitgezonden, maar ook om de verspreiding van uitzendingen en nieuwsberichten via andere platforms zoals internet.

Via de onderstaande logo`s van de desbetreffende omroep wordt je doorgeleid naar hun website.

 

Een gezamenlijke nachtuitzending zou een goed begin zijn.